Petőfi Sándor Általános Iskola

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920. június 04-i trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, a magyar nemzet összetartozásának ünnepe.
Hagyomány iskolánkban, hogy ezen a napon a 8. osztályosokkal kigyalogolunk a templomhoz. Rövid műsorral emlékezünk, beszélgetünk a trianoni eseményekről, az elszakított országrészekről. A kopjafánál koszorút helyezünk el. Megemlékezésünket megtisztelte és szintén koszorút helyezett el Szász János polgármester és Balla Barnabás pálos atya.
A gyalogtúrában kifáradt gyerekeket Barnabás atya vendégül látta, melyet köszönünk szépen.

…Uram, ki fönt az égben
lakozol a fényességben,
gyújtsd föl szent tüzedet
az emberek szívében.
Romlandó kincsekért
ne törje magát senki.
Igyekezzék helyettök
jobb kincseket szerezni.

Jó tettek nyugalmát.
Derűt és békességet.
Mit el nem fúj az orkán
s rontó tűz meg nem éget.

Az igazság előtt
hajoljon meg a fegyver
s élhessen szabadon
e földön minden ember.

Uram, adj békességet
a Kárpátok között!
Sehol még földet annyi
könny s vér nem öntözött.

Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!…”
Wass Albert: Fohász a hazáért

back to top