Petőfi Sándor Általános Iskola

Intézményünk dolgozói a 2023/2024-es tanévben

Rádi Györgyi – intézményvezető
Lőrincz Hajnalka – intézményvezető-helyettes

Az intézmény dolgozói a pszisk1@gmail.com e-mail címen, illetve munkaidőben a 76/368-072-es telefonszámon érhetőek el.

Név Munkakör
Balla Katalin tanító matematika műveltségi területtel, szakvizsgázott pedagógus nyelv- és beszédfejlesztő területen
Boda János iskolabusz vezető
Csehné Márton Judit technikai dolgozó
Csontos Erzsébet
éneke-zene szakos általános iskolai tanár, táncpedagógus néptánc szakirányon, tanító pedagógiai szakkollégiummal, okleveles óvónő, közoktatási vezető
Ficsórné Sallai Mónika technikai dolgozó
Gál Attila testnevelő tanár és rekreáció-szervező
Gyöngyösi Péter Balázs tanító
Kisné Terecskei Tünde Aranka matematika, földrajz, számítástechnika szakos tanár
Kurucz Zoltán rendszergazda (megbízási szerződés)
Lőrincz Hajnalka általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, oktatás informatikus, közoktatási vezető, mesterpedagógus
Mák Gyöngyi pedagógiai asszisztens
Mezősiné Balogh Bernadett iskolatitkár, gyógypedagógiai asszisztens, tanító ének-zene műveltségterülettel
Mészáros István karbantartó
Mikita Ferenc okleveles ének-zene és könyvtárpedagógia tanár
Mindákné Rádi Piroska Veronika történelem szakos tanár, okleveles egyetemi hittanár, általános iskolai katolikus hittanár,  óvodapedagógus
Rádi Györgyi történelem, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,  népművelő,  közoktatási vezető,  oktatás informatikus, mesterpedagógus
Seres Mónika általános iskolai tanító matematika szakkollégiumi képzéssel
Szabó Klára általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel
Szabóné Szendrei Mária általános iskolai tanító,  oktatás informatikus
Takács István Sándorné általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
Tóth Zoltánné technikai dolgozó
Tőzsér Mária általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, nyelv és beszédfejlesztő pedagógus,  gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Vargáné Rigó Anikó általános iskolai idegennyelv (német) oktatására képesített tanító dőltbetűs írástanítás speciális képzéssel,  német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár
back to top