Petőfi Sándor Általános Iskola

5. KEVE óra

2024.02.01-jén az 5. KEVE órán ismét rendőr vendéget fogadhattak az elsősök. Ebből az alkalomból számot adhattak a tanulók az eddig szerzett tudásukról, ismereteikről. Szorgalmasan küzdöttek a szóbeli és írásbeli beszámolókkal. Az óra végén a gyerekek tudakolóztak a rendőrök által viselt, eszközökkel gazdagon felszerelt öv iránt. A vendég bemutatója vonzóvá tette a rendőri hivatást is!

Szabóné Szendrei Mária – tanító

back to top